Archive for 'Tag Archives: 'salær''

Sakskostnader  – hvem skal betale saksomkostningene?

Sakskostnader – hvem skal betale saksomkostningene?

En viktig del av vurderingen i forkant av en rettsvist, er forholdet til kostnadene ved å gjennomføre saken. I denne artikkelen ser vi nærmere på hva som anses som sakskostnader, og hvilke regler som gjelder for [...]