Archive for 'Mekling'

Rettsmekling

Rettsmekling

Tvisteloven legger særskilt vekt på å løse rettstvister ved hjelp av mekling. Rettsmekling står her sentralt. [...]