Archive for 'Domstolene'

Rettshjelpsforsikring

Rettshjelpsforsikring

«Advokater er dyrt!  – alle vet at det fort kan bli svært dyrt å bruke advokat for å få bistand i en sak», tenker du kanskje? Men visste du at du kan få hjelp fra en [...]

Rettsmekling

Rettsmekling

Tvisteloven legger særskilt vekt på å løse rettstvister ved hjelp av mekling. Rettsmekling står her sentralt. [...]

Gangen i en sivilrettslig tvist

Gangen i en sivilrettslig tvist

Norges lover er et av advokatens viktigste verktøy Rettsprosessene er ofte komplisert og uoversiktlige. I denne artikkelen får du en oversikt over hovedtrekkene ved typiske rettssaker i det norske rettssystemet. Vi ser på de ulike stadiene, [...]