Domstolene — 16 september 2012
Rettshjelpsforsikring

«Advokater er dyrt!  – alle vet at det fort kan bli svært dyrt å bruke advokat for å få bistand i en sak», tenker du kanskje? Men visste du at du kan få hjelp fra en topp advokat i et anerkjent advokatfirma for bare ca 3-500 kr pr time? Hvis du trenger advokat, og vil redusere kostnadene bør du lese vider for å lære om rettshjelpsforsikring.

Rettshjelpsforsikring er en advokatforsikring som er innbakt i de fleste boligforsikringer, bilforsikinger og reiseforsikringer.

Kort fortalt dekker rettshjelpforsikringen advokatbistand innen konflikter som har nær sammenheng med det som er forsikret. For eksempel vil advokatutgifter til en eiendomstvist eller andre tvister knyttet til salg av bolig dekkes under hjemforsikringen. Som med forsikringer flest er det imidlertid spesielle vilkår og begrensninger som gjelder. Tvister knyttet til arbeid eller skilsmisse er som regel ikke omfattet.

Videre er hovedregelen at bistanden kun dekkes opp til 100.000 kr, samt at det er en egenandel på inntil 20 %. I de fleste sakene er imidlertid ikke disse begrensningene avgjørende, og man vil altså få advokathjelp verdt 100.000 for kun 20.000 kr. Det er en rimelig måte å få bistand fra en advokat!

 

Related Articles

Share

About Author

admin

(0) Readers Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *