Archive for 'januar,2012'

Gangen i en sivilrettslig tvist

Gangen i en sivilrettslig tvist

Norges lover er et av advokatens viktigste verktøy Rettsprosessene er ofte komplisert og uoversiktlige. I denne artikkelen får du en oversikt over hovedtrekkene ved typiske rettssaker i det norske rettssystemet. Vi ser på de ulike stadiene, [...]